Tale ved Antifacistisk 1. maj 2023


Vi bliver fortalt, at det danske fængselssystem er særligt humant. At den danske velfærdsstats beskyttende arme også rækker helt ind i fængslerne. At fængselsbetjente er velfærdsarbejdere, og at opholdet i et dansk fængsel er en nærmest hyggelig erfaring. Vi står her i dag for at sige klart og tydeligt: Det er en løgn. Humane fængsler findes ikke. Det danske fængselssystem er et system, der udøver tortur mod de mennesker, der tvinges derind. Selvom det sjældent når medierne, så står vi her i dag for at sige: også i det danske fængselssystem dør folk i statens varetægt. I det danske fængselssystem mister folk livet til selvmord. Folk bliver syge, gældsat og får ødelagt deres sociale relationer.

Fængslet har siden dets begyndelse været magthavernes redskab til at beskytte den private ejendomsret, undertrykke arbejderklassen og nedkæmpe oprør. Det er ikke de multinationale selskabers direktører, der fængsles, når de udpiner vores fælles klode og rager profitten til sig. Det er først og fremmest arbejderklassens børn, der bliver smidt i fængsel, og i dag er det ikke mindst minoriserede arbejderbørn. Fængslet er et redskab, staten bruger til at presse vores bevægelser. Som antifascister ved vi, at solidaritet med fængslede kammerater er altafgørende for, at vi kan fortsætte kampen for en fri og lige verden.

Men vi må gå et skridt videre end det. Vi lever i en tid, hvor det danske fængselssystem er under kraftig udbygning, og hvor vilkårene for afsoning bliver værre og værre. Selv Den Europæiske Torturkomité ved, at det danske fængselssystem udøver tortur. Det gælder ikke mindst i Danmarks ekstreme brug af varetægtsfængsling. Danmark er i top tre over de lande i Europa, der har den største andel af varetægtsfængslede. Når man er varetægtsfængslet, sidder man indespærret 23 timer i døgnet på omkring 7kvm uden adgang til toilet, bad og frisk luft. Vi gentager: Det er en løgn, at de danske fængsler er særligt humane. Der findes ikke humane fængsler.

Samtidig er det danske fængselssystem blevet et vigtigt redskab i opretholdelsen af dansk statsracisme. Det er kriminalforsorgen, der driver Ellebæk, Sjælsmark og Kærshovedgaard. Samtidig ser vi, at flere og flere flyttes fra lejrene over i arrester og det såkaldt almindelige fængselssystem. Og også her ser vi, hvordan fængselssystemet er en racialiserende struktur, der opdeler folk ud fra statsborgerskab: har man ikke dansk statsborgerskab, går anklagemyndigheden nu efter udvisningsdom i alle sager, hvor det er muligt. Mennesker, der er født og opvokset i Danmark bliver dømt til udvisning og smidt i særlige afdelinger og fængsler for udvisningsdømte, hvor vilkårene er endnu værre end i fængsler for folk med dansk statsborgerskab.

Det er også udtryk for dansk statsracisme, når et bredt flertal i folketinget har vedtaget at leje fængselspladser i Kosova, for disse er primært tiltænkt udvisningsdømte. Mennesker reduceres til kroppe, der kan flyttes uden hensyn til den enkeltes velbefindende. Som antifascister må og skal vi bekæmpe de planer sammen med vores kammerater i Kosova.

For tiden bliver vi fortalt af politikere og medier, at der er en krise i fængselssystemet. Overfyldte fængsler fremstilles som et resultat af forhærdede kriminelle, så man får indtrykket af, at kriminaliteten er stigende. Også dette er en løgn. Vi lever i en tid, hvor kriminalitetsraten falder, mens antallet af indsatte stiger. Fængselssystemet er ikke i krise. Fængselssystemet er krisen. Vi får at vide, at svaret er flere fængselsbetjente. Vi siger, at svaret er færre fanger.

Som antifascister må vores svar være abolitionisme. Vi vil afskaffe fængslerne og kæmpe for et andet retfærdighedssystem. Abolitionisme er at underkende og bekæmpe strafsystemer, der bedømmer rigtig fra forkert handling, der skelner mellem rigtige og forkerte mennesker. Abolitionisme er også at kæmpe for alternative relationer, som bygger på transformativ og genoprettende retfærdighed, i stedet for på gengældelse og hævn.

Vi er Forum for Fængselsafskaffelse. Vi står her i dag i solidaritet med de indsatte i landets fængsler, der er underlagt arbejdspligt, hvilket betyder, at de tvinges til at arbejde 37 timer om ugen til en løn på 11,45 kr/timen og uden nogen strejkeret. Vi står her i solidaritet med alle mennesker bag tremmer.

Vi er en nyopstartet gruppe, og vi håber, I vil komme ned forbi vores bod og snakke med os. I dag, på 1. maj, lancerer vi en kampagne for at opbygge et arkiv over virksomheder, som tjener penge på at bygge og levere udstyr til landets fængsler og lejre, eller som udnytter de indsattes arbejdskraft. Det er arkitektfirmaer, sikkerhedsfirmaer og andre store virksomheder.

Dear english-speaking comrades, we are Forum for Prison Abolition, an activist group working towards abolishing all carceral structures and countering the expansion of the carceral system in Denmark. Even though this speech was in danish, our group works in english as well. Come by our booth where we have flyers in english. Here you can learn more about our work and abolition.

We say: antifascism is abolition. Byg fællesskaber, ikke fængsler. Tak for ordet.