Den danske regerings planer om at sende fængselsindsatte til afsoning i Kosovo kommer ikke til at løse overbelægningen i de danske fængsler – Kronik til Eftertryk


I stedet styrker planen en tendens gennem de sidste 20 år, hvor det retslige system i stigende grad anvendes til at marginalisere og give hårdere straffe til personer fra såkaldt ”ikke-vestlige lande”. Det er en diskriminerende straffepraksis, og en uretfærdig retfærdighedspolitik.

Læs kronikken her: https://www.eftertrykket.dk/2024/02/21/dansk-leje-af-faengsel-i-kosovo-cementerer-en-diskriminerende-straffepraksis/